niemiecki adwokat

 

Adwokat (RFN) Paul Rybak-Bocklet:
„Państwa sukces jest naszym sukcesem”

 

Pan adwokat Rybak-Bocklet jest współzałożycielem kancelarii Rybak&Swist PartG. Pan Rybak-Bocklet studiował prawo na uniwersytecie Albertus-Magnus w Kolonii. W czasie studiów zebrał pierwsze praktyczne doświadczenia w dziedzinie prawa międzynarodowego dzięki współpracy z wysoko wyspecjalizowanymi kancelariamii adwokackimi.

Międzynarodowe prawo prywatne stanowiło główny punkt jego studiów, przy czym w centrum jego zainteresowania znajdowało się prawo niemiecko-polskie. Już jako student opracowywał w międzynarodowo ukierunkowanej kancelarii adwokackiej sprawy dotyczące prawa gospodarczego, handlowego oraz spółek handlowych.

Po zakończeniu studiów i pozytywnym zaliczeniu pierwszego egzaminu państwowego pan Rybak-Bocklet odbył aplikację w Sądzie Krainy Aachen, w prokuraturze w Aachen, w urzędzie miejskim w Baesweiler oraz w wielu kancelariach adwokackich w Kolonii, gdzie zajmował się sprawami z zakresu międzynarodowego prawa handlowego oraz związanymi z realizacją transgranicznych umów o dzieło.

Po ukończeniu aplikacji pan adwokat przyjął posadę jako asesor, a później jako adwokat prawa niemieckiego w międzynarodowej kancelarii adwokackiej z siedzibą m.in. w Kolonii i Warszawie. Zarówno jako adwokat zatrudniony w innych kancelariach, jak również później, we własnej kancelarii reprezentował on interesy prawne swoich klientów w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Od roku 2003 pracuje wyłącznie w  kancelarii Rechtsanwälte Rybak & Swist PartG.

Pan adwokat Paul Rybak-Bocklet jest bardzo komunikatywnym i ambitnym prawnikiem, który wspiera aktywnie swoich klientów zarówno w kraju jak i za granicą. Reprezentuje ich przedsądowo oraz sądowo. Często współpracuje z adwokatami w kraju oraz za jego granicami, w celu reprezentowania roszczeń wspólnych klientów przed właściwymi sądami.

Pan adwokat Rybak-Bockelt doradza swoim międzynarodowym klientom w zagadnieniach związanych z prawem polskim oraz niemieckim. W pierwszym rzędzie zajmuje się kwestiami dotyczącymi międzynarodowego prawa gospodarczego, handlowego oraz spółek handlowych, jak również transgraniczną realizacją tytułów krajowych i międzynarodowych.

 

Kompetencje

 

Nieprzeciętne zainteresowanie międzynarodowym prawem gospodarczym, prawem handlowym oraz prawem spółek handlowych daje mu  wyjątkową kompetencję, która ma przede wszystkim znaczenie dla międzynarodowych przedsiębiorców, działających w szczególności na rynku niemiecko-polskim.

Następnie znajdą Państwo krótkie zestawienie kompetencji pana adwokata Paula Rybaka­‑Bockleta:

 

Języki:

 • Niemiecki
 • Polski
 • Angielski

 

Priorytet działalności adwokackiej:

 • Prawo handlowe oraz spółek handlowych
 • Międzynarodowe prawo gospodarcze,
 • Międzynarodowe dochodzenie wierzytelności łącznie z prowadzeniem egzekucji

 

Członkostwa:

 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Düsseldorfie
 • Członek zarządu Związku Polskojęzycznych Prawników

 

Wykształcenie:

 • Udział i ukończenie niemieckiego szkolenia specjalizacji w prawie handlowym i spółek handlowych

 

Regularny udział w szkoleniach fachowych:

 • Prawo niemieckich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Prawo niemieckich spółek osobowych
 • Niemieckie karne prawo gospodarcze
 • Wiedeńska Konwencja Umów Sprzedaży (CISG)
 • Niemieckie prawo umów agentów handlowych
 • Niemieckie i międzynarodowe prawo egzekucyjne

Pan adwokat Rybak-Bocklet jest doświadczonym i godnym zaufania doradcą, który chętnie wspiera Państwa na drodze do sukcesu.

 

niemiecki adwokat

 

Prosimy o kontakt! Tel.: +49 (0) 211 – 416 70 46